Stichting De Locomotor
Stichting De Locomotor

Op 15 januari 2002 is er een Stichting voor en door sikkenliefhebbers opgericht, namelijk de Stichting De Locomotor.
De Stichting heeft onder andere ten doel: (verkorte versie uit de statuten)
Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren.


Om dit doel te verwezenlijken zijn wij op zoek naar allerlei zaken:


-foto's, dia's
-film-videomateriaal
-boeken
-onderdelen zoals: nummerplaten/fabrieksplaten etc.
-anekdotes van rangeerders etc.


of andere dingen die iets te maken hebben met de locomotor serie 100 Oersik, serie 200/300 Sik en de locomotief serie 400 Grote Sik.


Dus heeft u nog iets in te brengen neem dan contact met ons op.


Om dit alles te kunnen realiseren hebben wij natuurlijk vrijwilligers, medewerkers en donateurs nodig. Lijkt het u wat om uw (technische)kennis in te brengen in de Stichting en/of donateur te worden meldt u dan aan bij:
info@locomotor.nl


Alvast vriendelijk bedankt!


Wilt u schriftelijk meer informatie aanvragen: secretariaat Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam.

Terug naar boven

Stichting De Locomotor
Stichting de Locomotor

U kunt de Stichting steunen door uzelf als donateur op te geven. U steunt dan de Stichting om haar doelstellingen te verwezelijken.

U kunt voor 20 *) donateur worden. Maak uw donatie over op girorekening 4971632 (IBAN: NL23 INGB 0004 9716 32) t.n.v. Stichting De Locomotor te Rotterdam en stuur ons een email (voor adres zie onder) met uw adresgegevens.

*) dit is het minimum bedrag, een hoger bedrag is natuurlijk altijd van harte welkom.

U ontvangt dan onze nieuwsbrief met de naam: De Locomotor (een uitgave van de Stichting De Locomotor). Daarmee zullen we u op de hoogte houden over onze Stichting, over allerlei activiteiten binnen de Stichting en bijvoorbeeld ons projectplan ex NS sik 210 en verder alles wat maar met de locomotoren te maken heeft.


Wilt u meer weten stuur dan een mailtje naar: info@locomotor.nl


Wij hopen u snel als donateur te mogen verwelkomen.


Het correspondentieadres is: secretariaat Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam .

Stichting De Locomotor

Stichting De Locomotor


Sinds 1 januari 2008 is Stichting De Locomotor door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Voor ons en u betekent dit dat giften aan onze stichting mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

ANBI Gegevens:

Naam van de instelling: Stichting De Locomotor (SDL)

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 811157234

Post-adres: Secretariaat Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam
(Geen bezoek-adres)

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Verkorte versie uit de statuten: Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren.

Beleidsplan: Het uitvoeren van projecten van het verworven materieel, zie op de website de (restauratie)projecten.

Functie van de bestuurders: Het bestuur van de SDL kent de volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester en lid

De heer R.C. van de Roer (Ron), voorzitter
De heer P.J.E. (Paul) van Krimpen, secretaris
De heer C. Iking (Kees), penningmeester
De heer F. Bijl (Folkert), lid

Beloningsplan: Bestuurders van de SDL ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

Actuele verslag van uitgevoerde activiteiten: Zie hiervoor onze verslagen op de website

Jaarverslag is bij het secretariaat op te vragen.
Terug naar boven
Stichting De Locomotor

Stichting De Locomotor

Ook bestaat de mogelijkheid om uzelf op te geven als vrijwilliger. Als vrijwilliger kunt u bijvoorbeeld meewerken aan ons restauratieproject ex NS Oersik 122 te Goes.


Wilt u meer weten stuur dan een mailtje naar: info@locomotor.nl


Het correspondentieadres is: secretariaat Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam.

Wij hopen u snel als vrijwilliger te mogen verwelkomen.
Terug naar boven
Stichting De Locomotor


Stichting De LocomotorOok bestaat er de mogelijkheid om op een fiscaal interessante wijze giften/schenkingen te doen geven aan de Stichting. Hierover later meer.

Wilt u meer weten stuur dan een mailtje naar: info@locomotor.nlTerug naar boven
Stichting De Locomotor
Stichting De Locomotor

Stichting De Locomotor
Adres Secretariaat: Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam.
Ingeschreven Kamer van koophandel onder nummer: 24330610
IBAN: NL23 INGB 0004 9716 32
BIC: INGBNL2A
e-mail: info@locomotor.nl
website: www.locomotor.nlTerug naar boven