Algemeen

De Stichting De Locomotor (SDL) heeft onder andere tot doel:
Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren. Om dit doel te verwezenlijken is SDL op zoek naar allerlei zaken als:

-foto’s, dia’s

-film-videomateriaal (digitaal)

-boeken, handleidingen, voorschriften

-onderdelen zoals: nummerplaten/fabrieksplaten etc.

-anekdotes van rangeerders etc. andere zaken die iets te maken hebben met de locomotor serie 100 Oersik, serie 200/300 Sik en de locomotief serie 400 Grote Sik.

Dus heeft u nog iets in te brengen, stuur een email naar: info@locomotor.nl.