Giften & Schenkingen

Ook bestaat er de mogelijkheid om op een fiscaal interessante wijze giften/schenkingen te doen aan Stichting De Locomotor. Sinds 1 januari 2008 is SDL door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Voor ons en u betekent dit dat giften aan onze stichting mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten stuur dan een email naar: info@locomotor.nl