Donateurs/vrijwilligers

U kunt Stichting De Locomotor steunen door uzelf als donateur op te geven. U steunt dan SDL om haar doelstellingen te verwezelijken. U kunt voor € 20 *) donateur worden. Maak uw donatie over op girorekening: NL23 INGB 0004 9716 32 t.n.v. Stichting De Locomotor te Rotterdam en stuur ons een email (voor adres zie onder) met uw adresgegevens. U ontvangt dan van ons een welkomspakket. Ook ontvangt u onze nieuwsbrief met de naam: De Locomotor (een uitgave van de Stichting De Locomotor). Daarmee zullen we u op de hoogte houden over allerlei activiteiten binnen de Stichting, o.a. verslagen evenementen, onderhoudsprojecten, restauratieproject Sik 210 en verder alles wat maar met de locomotoren te maken heeft.

Wij hopen u snel als donateur te mogen verwelkomen.

Ook bestaat de mogelijkheid om zich op te geven als vrijwilliger. Als vrijwilliger kunt u bijvoorbeeld assistentie verlenen bij evenementen of meewerken aan onze restauratie- en onderhoudsprojecten.

Wilt u meer weten, stuur dan een email naar: info@locomotor.nl

*) dit is het minimum bedrag, een hoger bedrag is natuurlijk altijd van harte welkom.