Informatie

Stichting De Locomotor
Adres Secretariaat: Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam.

Ingeschreven Kamer van koophandel onder nummer: 24330610
IBAN: NL23 INGB 0004 9716 32

BIC: INGBNL2A
e-mail: info@locomotor.nl

website: www.locomotor.nl