Informatie

Stichting De Locomotor
Adres Secretariaat: Stichting De Locomotor, Azaleastraat 16, 4142 ZS Leerdam.

Ingeschreven Kamer van koophandel onder nummer: 24330610
IBAN: NL23 INGB 0004 9716 32

BIC: INGBNL2A
e-mail: info@locomotor.nl

website: www.locomotor.nl