Beleidsplan Stichting De Locomotor (voor onbepaalde periode)

  1. Inleiding

Stichting De Locomotor (SDL) is op 15 januari 2002 opgericht.  Door het laten zien van verschillende aspecten van deze historische rangeerlocomotoren (bijgenaamd Sik)  geeft SDL een kijkje in de geschiedenis van  een stuk Nederlandse spoorhistorie van onder andere Werkspoor. Dit wordt op diverse manieren gepresenteerd  aan het publiek. Ook wil SDL zoveel mogelijk liefhebbers bij elkaar brengen om kennis vast te leggen en te bewaren voor de toekomst. SDL is eigenaar van een Oersik, twee Kraansikken en vier Sikken. Ook behoren twee gesloten goederenwagons, een verblijfswagon, een platte wagen en een bollenwagen  tot de collectie.

 

  1. Missie/Visie

Het begon allemaal met oersik 122 met bouwjaar 1931, deze werd voor het laatst gebruikt bij een suikerfabriek in België. Na enkele onderhandelingen werd de koop gesloten en werd de loc behouden voor de toekomst. Hiermee werd de basis gelegd voor Stichting De Locomotor. De Stoomtrein Goes Borssele bleek bereid om de loc op te nemen in hun collectie. De loc valt prima in het masterplan van dit museum.

2.1 Doelstelling

De stichting werd opgericht waarbij de doelstelling was: Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren.

2.2 Strategie

Om deze doelstelling te verwezenlijken is het van belang  het materieel goed onder te brengen en te  onderhouden door middel van goede afspraken met de bruikleennemers.

 

  1. Huidige situatie

Al ons materieel is inmiddels goed ondergebracht en wordt bewaard voor de toekomst. U kunt op de website (www.locomotor.nl) meer lezen over ons materieel, wat de locatie is en door wie het in bruikleen heeft genomen.

 

  1. Toekomst

Het streven is om de contacten tussen SDL en de bruikleennemers goed te onderhouden en te zorgen voor het behoud van ons materieel op een dusdanige manier waarbij de doelstelling voor onbepaalde tijd in stand kan worden gehouden.

 

  1. Organisatie

Naam:                 Stichting De Locomotor (SDL)
Postadres:          Secretariaat Stichting De Locomotor, Azaleastraat 16, 4142 ZS Leerdam (Geen bezoekadres)
KVK:                    24330610 (KVK Rotterdam)
Web:                    www.locomotor.nl
Email:                  info@locomotor.nl
IBAN:                  NL23 INGB 0004 9716 32
ANBI:                  RSIN/fiscaal nummer 8111.57.234

5.1 Bestuur

De heer R.C. van de Roer (Ron), voorzitter
De heer C. Iking (Kees), penningmeester
De heer J. Verkouter (Jack), bestuurslid

 

  1. Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit giften en donaties. Hiervan worden de  gemaakte kosten binnen de stichting betaald.