ANBI

ANBI Gegevens:

Naam van de instelling: Stichting De Locomotor (SDL)

RSIN/fiscaal nummer: 8111.57.234

Postadres: Secretariaat Stichting De Locomotor, Azaleastraat 16, 4142 ZS Leerdam
(Geen bezoekadres)

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Verkorte versie uit de statuten: Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren.

Beleidsplan: Klik hier voor ons beleidsplan.

Functie van de bestuurders: Het bestuur van de SDL kent de volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester en (algemeen) bestuurslid.

De heer R.C. (Ron) van de Roer, voorzitter
De heer C. (Kees) Iking, penningmeester en tijdelijk waarnemend secretaris
De heer J. (Jack) Verkouter, bestuurslid

Beloningsplan: Bestuurders van de SDL ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

Actuele verslag van uitgevoerde activiteiten: Zie hiervoor onze verslagen op de website.

Klik hier voor het financieel jaarverslag.