ANBI

ANBI Gegevens:

Naam van de instelling: Stichting De Locomotor (SDL)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 811157234

Postadres: Secretariaat Stichting De Locomotor, Goudkruid 199, 3068 SW Rotterdam
(Geen bezoekadres)

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Verkorte versie uit de statuten: Het in eigendom of anderszins verwerven en exploiteren van en/of het beheer voeren over diesellocomotieven, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- locomotoren in de volksmond aangeduid als Oersik/Sik, zodanig dat deze locs in dienstvaardig staat blijven en waarbij het tonen of beleven van de historie de hoofddoelstelling is. Maar ook het verzamelen van allerlei gegevens over de locomotoren met het doel deze gegevens te archiveren.

Beleidsplan: Het uitvoeren van projecten van het verworven materieel, zie op de website de (restauratie)projecten.

Functie van de bestuurders: Het bestuur van de SDL kent de volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester en lid

De heer R.C. van de Roer (Ron), voorzitter
De heer P.J.E. (Paul) van Krimpen, secretaris
De heer C. Iking (Kees), penningmeester

Beloningsplan: Bestuurders van de SDL ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

Actuele verslag van uitgevoerde activiteiten: Zie hiervoor onze verslagen op de website

Jaarverslag is bij het secretariaat op te vragen.