Stichting de Locomotor
Stichting de Locomotor


Copyright Stichting De Locomotor:

Het bestuur van Stichting De Locomotor (de rechtmatige eigenaar van deze internetsite) kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op onvolkomenheden, onduidelijkheden of andere gebreken van de geplaatste informatie op deze internetsite. Overname van afbeeldingen (zoals foto’s etc), artikelen en/of andere gegevens is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting De Locomotor en indien op duidelijke wijze de bron vermeld wordt.

secretariaat Stichting De Locomotor, Azaleastraat 16, 4142 ZS, Leerdam